תקציר ארועים גדס"ר 288 בראש חטיבה 205 

8 עד 11 אוקטובר 1973