רקע- ב17-אוקטובר קבל הגדוד פקודה לנוע צפונה ולהתמקם במרחב הצירים  "אמריקה"  "ציריך".   לאחר התמקמות הגדוד במרחב בחניוני יום ומיקום תצפיות על התילים אלמאל,קארין ,מסחרה ושאער. 

מתוך "דפי קרב"תןך כדי ביצוע המשימה ובעיקר זהוי הכח הירדני היורד מתל חארה ומכוון את תנועתו לעבר תל מאסחרה, הם חטפו הפגזות ארטיליריות וירי נ"ט


תצפית תל קארין ונפילתו של דומינסקי

עדותו של סגן אמנון מפלוגה א
נפילתו של חנוך דור