רקע-במהלך ההשתלטות על מרחב צומת רפיד ולאחר כיבוש תל פארס החלה להתפתח יוזמה של אוגדה 146 להבקיע לשטח סוריה בדרום רמת הגולן  נוסף להבקעה של אוגדה 36  בגזרה הצפונית של רמת הגולן.
מפקדת האוגדה הטילה על חטיבה 205 להבקיע בפיתחת רפיד ובפיתחת כודנה.  על פלוגה מחטיבה 205 בפיקוד גדעון רייס הוטל להוביל את הכוח המבקיע בפיתחת כודנה .  לגדעון רייס נשארו 3 טנקים לכן הוכפף לפיקודו כוח הטנקים של פלוגה ב  מגדוד סיור 288 שמנה 7 טנקים בפיקודו של יוסטה.

לאחר מעבר ציר המערכת החלו שלושת הטנקים של גדעון רייס לעלות על חלק צפוני של רכס הנמצא ממערב לתילי כודנה ונמוך ממנו.
על יוסטא הוטל לנוע בשטח סילעי וקשה כדי לתפוס את החלק הדרומי של הרכס.

עדותו של זיו מ"מ בפלוגת ברחש של יוסטא.

התחלנו לנוע בבקעה שמתחת לתילי כודנה בשטח קשה המאופיין בבולדרים.  הטנק של יוסטא פרס זחל בצורה חלקית ולא יכול להמשיך לנוע ויוסטא אבד את קולו. הוא סימן לי בידים להתקרב אליו ולראות מה הבעיה. ירדתי מהטנק שלי ובסימוני ידיים כיוונתי  אותו עד שהזחל עלה בשלמותו והא המשיך לנוע.
תןך כדי תנועה וטיפוס לעמדות שמענו קולות ירי מהכוח של גידעון רייס בחלק הצפוני של הרכס. במקביל קיבלנו פקודה לעצור ולהחלץ חזרה לקו הגבול.
תוך כדי התארגנות לשינוי כיוון, קיבלנו עידכון על מצבו של כוח רייס. שני טנקים ניתקעו בעמדות אש כשהם פגועים מירי טילי נ"ט סורי.
יוסטא הורה לי ולשלום בלום לעלות ולנסות לגרור את הטנקים של כוח רייס ולהוריד אותם מעמדות אש. נרתמנו לטנקים הפגועים וכשהתברר שחלק מצוותי הטנקים פגועים נאלצנו לגרור אותם עד קן הגבול.
הטנקים של חטיבה 205 היו מסוג מטאור שמלבד בעיות בהיגוי שהיו להם היה גם קושי להחליף הילוכים . הם התקשו לעבור להילוך אחורי בעמדת אש מה שחשף אותם לירי חוזר וממושך של הנ"ט הסורי.