אודותינו image
גדוד סיור 288 הוקם במרץ 1973 בשיבוץ ואימון הקמה בצאלים
יעוד הגדוד היה להיות גדוד סיור אוגדתי הבנוי לפריסה רחבה כדי לתת תצפיות ומודיעין לאוגדה 146 בזמן לחימה ולהוות כוח לחימה עצמאי.
מבנה הגדוד- שלוש פלוגות לחימה ותצפיות שבכל פלוגה 7 טנקים (טנק מ"פ ושתי מחלקות טנקים) 8 נגמשי חרמ"ש ( כל נגמש בפיקוד קצין)
פלוגת גיפי סיור
פלוגת מפקדה

גדוד 288 - שיבוץ קרבי
המג"ד: סא"ל צביקה דהב

סמג״ד:אלישע ברודסקי
הסמג"ד רס"ן אלישע ברוצקי
הקמב"ץ - סרן זאב אסף
הקמ"ן - סגן אלי ורבין
הקש"א (במלחמה?)
קצין הקשר - סגן אברהם ולנטין
קצין האפסנאות- סגן שמואל גרניט
קצין החימוש - סרן שרגא לירן 
השליש - סרן גדעון הראל
הרופאים (מפקדי התאג"ד): סרן רפאל קטן וסרן עמנואל כהן רסן משה רווח רופא חטיבה 205
מ"פ המפקדה - רס"ן מנחם בר דוד
על הפלוגות (צוותי הסיור הפלוגתיים המשוריינים) פיקדו:
מ"פ א' - רס"ן דב בן דוב https://bit.ly/313MUHO
קמב״ץ-(מפקד נגמ״ש מכונאים)- סגן יאיר כידן
 מ"מים טנקים: סגן גיל טל (בשלבי הלחימה הראשונים)
סגן רמי דגני
מט"קים:
סמ"פ א' - (מפקד הנגמ"שים) סרן עמיר לוי מ"מים נגמ"שים:
מפקדי נגמ"שים:
רן קוקי רינשרייבר
אמנון שוורץ
 צדוק מנשה

אלי מלין


 מ"פ ב' - רס"ן יוסף בלייר (יוסטא)

סמ״פ- סרן יותם גוברמן ז״ל סרן שמואל סובול.
מ"מים טנקים: סגן זיו הלוי, סגן שלום בלום
מט"קים: ברוך יעקב שווילי יהודה אלישע יצחק וייסברג
סמ"פ (מפקד הנגמ"שים) סרן יונתן גוברמן
מ"מים נגמ"שים: אמיר כהן רמי מינקה
מפקדי נגמ"שים:


מ"פ ג' - רס"ן ירחמיאל וידר.
מ"מים טנקים: סגן גבי ויסמן, סגן גיל טל
מט"קים:
סמ"פ (מפקד הנגמ"שים) סרן ארנון מרומי
מ"מים נגמ"שים: סגן חנוך דור , סגן עודד וכסלר,
מפקדי נגמ"שים:

מ"פ הג'יפים רס"ן עמוס קלרמן
סמ"פ: סרן משה זליגמן
מ"מים: סגן שי בן הגיא, סגן קוצר משה, סגן דוידסון אהוד, סגן דוד מעיין, סגן עמיקם דגני

מפקדי ג'יפים: אסף ברקאי, עמיהוד אתגר, מיכאל שוב, אילן מזרחי, אמיתי קו

גדוד סיור 288 השתתף בהתקפת הנגד של אוגדה 146 בגזרה הדרומית של רמת הגולן. אוגדה 146 הדפה את הרמת מגשימים ועד פיתחת רפיד בשני ימי לחימה ב 8 ו 9 לאוקטובר 1973 .התקפת הנגד של האוגדה בפיקודו של מוסא פלד גרמה לנסיגת הכוחות הסוריים חזרה אל מעבר לגבול ותרמה תרומה רבת חשיבות להסרת האיום לתבוסה בגזרת פיקוד צפון. בימי הלחימה האלה, בין התאריכים 8 עד 11 לאוקטובר היה גדוד 288 כח מרכזי ומכריע בחזית כוחות חטיבה 205 .הגדוד פעל בימים האלה תחת החטיבה בפיקודו של יוסי פלד. גדוד סיור 288 הוקם כשנה לפני המלחמה ועבר אמון הקמה בקיץ 1973 .הגדוד כלל במסגרתו כח לחימה צעיר, מאומן ומצויד בכלי השריון החדישים שהיו אז בצה"ל. הגדוד, בפיקוד המג"ד צביקה דהב והסמג"ד אלישע ברודסקי, כלל 3 פלוגות שריון ופלוגת גיפים. בכל פלוגת שריון 7 טנקי שוט קל ו 8 נגמשי M113 . פלוגת הגיפים כללה 11 גיפים. כח הטנקים של הגדוד, 24 טנקי שוט קל )בהם אנשי צוות ומפקדים שרק לאחרונה השתחררו משרות סדיר( יחד עם מחלקות הלוחמים על הנגמשים. היה מרכיב דומיננטי בחזית חטיבה 205 בשני ימי הלחימה הראשונים. חטיבה 205 עם טנקי צנטוריון בנזין ופלוגות חרמ"ש על זחלמים מיושנים, הצליחה להעפיל לרמת הגולן בבוקר 8 לאוקטובר עם כוחות מעטים כאשר כלי שריון רבים נתקעו בדרך ונזקקו לחילוץ ותיקון. גדוד 288 העפיל לרמה במלוא כח השריון שלו והפך לכח עיקרי בלחימה בחזית החטיבה. בסיום המלחמה ב 1974 ובשנים שלאחריה התפרסמו מאמרים, ספרים ו"מחקרים" המסכמים את ארועי התקפת הנגד של אוגדה 146 והכוחות שפעלו במסגרתה. פרסומים אלה כללו תאורים, סיפורים ועובדות חלקיות כפי שחוו וזכרו אלה שכתבו ותעדו את ימי הלחימה בעוד שבפועל לא נעשה כל תחקיר של מפקדים וחיילים בגדודי חטיבה 205 ובגדוד 288 במטרה לתעד עבור ההיסטוריה ולימוד לקחי קרבות. בפרסומים אלה שחלקם הפך למסמכים רשמיים על פיהם מספר ענף ההיסטוריה של צה"ל את סיפור התקפת הנגד הנ"ל, נשמטו, הועלמו, ושובשו העובדות הקשורות לחלקו של גדוד סיור 288.

 סוף דבר: את גדוד סיור 288 הוביל צביקה דהב המג"ד מיום הקמתו, בימי הקרבות בדרום הרמה, בתצפיות וקרב אום בוטנה במובלעת הסורית, בחייץ החקלאי ב"אפריקה" יחד עם חטיבת הצנחנים ועד השחרור במרס 1974 .יחד עם אלישע ברודסקי הסמג"ד ומפקדת הגדוד הצליח צביקה לשמר את מסגרת הגדוד ככח לוחם ברק"ם וציוד ובעיקר מחשבה על החיילים, המפקדים, האנשים, עלינו הטיל את משימות הלחימה תוך שיקול דעת ואחריות. על כך אנחנו אסירי תודה.