צומת רפיד, היא פרשת דרכים ומעבר חיוני מזרח מערב ודרום צפון, נמצאת 3 קמ מזרחה מתל-פרס. מצפון שולטים על הצומת והאזור צמד תילי כודנה (תל כודנה ותל אחמד). מצפון לתל-פרס על רכס הגבעות ממערב לתל כודנה, המשך שרשרת מוצבי הקו הראשון שלנו. צפון מערב מתל-פרס, פתחת חושניה. ממוצב תל-פרס אין תצפית בראיה לחושניה.

9 לאוקטובר - כיבוש גזרת צומת רפיד

 בבוקר עוקפת חטיבה 205 את הג'וחדר ונעה בפריסה צפונה לטיהור פיתחת רפיד.
גדס"ר 288 נע באגף המערבי של החטיבה בצמוד לציר טיפה ועד למרגלות תל פארס. פלוגה ג' (גרטה) מימין ופלוגה א' (אלירון) מאחור ומשמאל. פלוגה ב' (ברחש) באבטחת אגף מאחור כאשר המחלקה של זיו הלוי נכנסת לעמדות ליד מוצב 116 כדי ליצור מגע עם טנקי אויב אשר התגלו באגף של האוגדה ליד ערוץ הרוקד. טנקי האויב התגלו כאשר פתחו באש על מח' הג'יפים של שי בן הגאי שעלה עם בוקר לתצפית ליד 116 הנטוש.


רישום ביומן המבצעים של הגדוד:
   
 

כך מתוארת בחוברת הגדוד ההתקלות והפציעה של זיו הלוי ליד מוצב 116