ירי עקיף

לאחר כיבוש תל פארס כשפלוגות א' ו ג' נמצאות בעמדות שולטות על צומת רפיד ובסגול 351 תפסה פלוגה ב' עמדות בשיפולים הצפוניים הנמוכים של תל פארס. למטה היו עשרות טנקים סורים פגועים ולא היה לפלוגה קו ראיה עם השטח מעבר לקו סגול. עמוס מ"פ התצפיות התמקם בשטח גבוה יותר והחל לזהות טנקים סורים מעבר לקו סגול.
עמוס החל לכוון את שלום וזיו מפקדי מחלקות הטנקים של הפלוגה לירי עקיף בטווחים של 5000 מ'.  ירי זה הניב שני טנקים סורים פגועים.


עדותו של שלום בלום מתוך "דפי קרב"


עוד מתוך דפי קרב