מתוך מכתב מפקד האוגדה מוסה פלד למגד צביקה דהבכפי שמופיע בחוברת "דפי קרב"